دانلود آیین نامه طراحی راههای شهری، انتشارات سازمان مسکن و شهرسازی، دوره 12 جلدی

دانلود آیین نامه طراحی راههای شهری، انتشارات سازمان مسکن و شهرسازی، دوره 12 جلدی

 

 

بخش1:مبانی

دانلود

بخش2:پلان و نیم رخ های طولی

دانلود

بخش3:اجزای نیمرخ های عرضی  

دانلود

بخش4:راههای شریانی درجهء1

دانلود

بخش5: تبادلها

دانلود

بخش6:راههای شریانی درجه2

دانلود

بخش7:تقاطعها

دانلود

بخش8:خیابان های محلی

دانلود

بخش9:دسترسی ها

دانلود

بخش10:مسیر های پیاده

دانلود

بخش11:مسیرهای دوچرخه

دانلود

بخش12:تجهیزات ایمنی

دانلود

 

لیست کامل محصولات فروشگاه معماری و شهرسازی همراه با توضیحات


/ 0 نظر / 48 بازدید